print-icon

Om ICA

Med 2 400 egna och handlarägda butiker på fem geografiska marknader är ICA Gruppen ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag. Kärnan i verksamheten är dagligvaror. Övrig verksamhet bedrivs inom ICA Banken, ICA Fastigheter samt Non-food, där verksamheten inom ICA Special ingår liksom de helägda portföljbolagen Forma Publishing Group och inkClub, samt de delägda portföljbolagen Cervera och Hemtex.

Läs mer om ICA Gruppen på ICA Gruppens webbsida