print-icon

Om ICA

Med 2 400 egna och handlarägda butiker på fem geografiska marknader är ICA Gruppen ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag. Kärnan i verksamheten är dagligvaror. Övrig verksamhet bedrivs inom ICA Banken, ICA Fastigheter samt Non-food, där verksamheten inom ICA Special ingår liksom de helägda portföljbolagen Forma Publishing Group och inkClub, samt de delägda portföljbolagen Cervera, Hemtex och Kjell & Company.

Läs mer om ICA Gruppen på ICA Gruppens webbsida