print-icon

Klimatsmart i butik

ICAs största direkta klimatpåverkande faktor är butikerna, inte transporter av varor. Därför pågår flera projekt för att minska energiförbrukningen och gå över till förnyelsebara energikällor.

Lysande miljöprojekt
I miljöprojektet T8-T5 byts äldre belysning i butikerna ur mot moderna, mer effektiva alternativ. Lamporna gör inte bara ICAs butiker ljusare, utan energiförbrukningen minskar också väsentligt. Projektet är ett av många som startats på ICA för att nå klimatmålet om 30 procents minskade koldioxidutsläpp år 2020.

Många ICA-butiker Svanenmärkta
Många ICA-butiker i Sverige är certifierade enligt Svanen, som innebär att butiken tagit ett helhetsgrepp när det gäller miljöfrågor. Certifieringen innebär tuffa regler för bland annat energieffektivitet och sopsortering och Svanen har undder 2012 skärpt kraven för certifiering. 

Alltid miljöalternativ på hyllan
I ICAs butiker ska det finnas ett brett miljömärkt sortiment och inom de flesta varugrupper finns alternativ som omfattas av någon av miljömärkningarna Svanen, Bra miljöval, EU-blomman eller KRAV.

ICAs miljöpåse - ett lite grönare val
ICAs miljövänliga kasse är av så kallad grön polyeten. Kassen görs av sockerrör, vilket vid förbränning ger 85% mindre fossilt koldioxidutsläpp än vad oljebaserade kassar gör. Kvaliteten är densamma. Sockerrörskassen är 100% återvinningsbar och ersätter den tidigare ICA I love eco-kassen.

Så tas kylan om hand
Både svenska, norska och baltiska butiker arbetar löpande med att sätta lock och dörrar på frys- och kyldiskar för att på så sätt minska energiförbrukningen. Metoden bidrar också till att temperaturen i kyldisken blir jämnare och att arbetsmiljön upplevs som behagligare.

Test med solceller på butikstak
Flera projekt pågår för att hitta förnyelsebara energikällor. I Västerås har en MAXI-butik fått trehundra kvadratmeter av taket klätt med solceller. Solcellerna täcker inte butikens hela energibehov med kompletterar elförsörjningen.

Minskat matsvinn
Inom ICA drivs många initiativ för att minska matsvinnet i bland annat butik. En rundringning till cirka 600 svenska ICA-butiker under 2011 visade att 9 av 10 jobbar aktivt med matsvinnet. Vissa butiker lagar måltider av varor med kort datum, andra sänker priset på varorna eller ger bort. ICA Supermarket i Skurup är ett föredöme, som på ett år lyckades halvera det synliga svinnet genom att dokumentera varje vara som slängdes och synliggöra kostnaderna för svinnet. Vi har flera lokala samarbeten med välgörenhetsorganisationer för att skänka mat från våra lager. Det handlar om varor med kort datum eller skadade förpackningar som inte kan säljas i butik trots att de är fullt ätbara. Varorna uppfyller samma grundläggande krav på livsmedelssäkerhet som ICAs övriga livsmedelshantering och mat som passerat bäst-före datum delas aldrig ut.