print-icon

ICA Sverige

Med drygt 1300 butiker och en marknadsandel på cirka 36 procent är ICA Sverige den ledande dagligvaruaktören i Sverige.

Affärsidé:

Att vara det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider.

Omsättning 2013:

67 992 MSEK (65 750)

Rörelseresultat exkl engångsposter 2013:

3 058 MSEK (2 849)

Totalt antal butiker (31 dec 2013):

1 321 (1 330)

Medelantal anställda (31 dec 2013):

7 617 (7 229) (exklusive butiksmedarbetare i handlarägda butiker)

ICA Sverige driver dagligvaruhandel tillsammans med fria ICA-handlare. Handlarna äger och driver butikerna själva men har avtal med ICA Sverige inom bland annat gemensamma inköp, logistik, marknadskommunikation och butiksutveckling. ICA bedriver även apoteksverksamhet I Cura apoteket. I ICA Sverige ingår också ICA Special AB som bland annat driver specialvarudelarna på Maxi ICA Stormarknad. Den svenska dagligvarumarknaden karaktäriseras av att den är mogen och växer långsamt. 2012 växte den med 3,3 procent (1,3).

 Verksamheten drivs tillsammans med fria ICA-handlare, vilka var och en äger och driver sin egen butik och på så sätt kan möta kunderna genom lokalt anpassade koncept och erbjudanden. I verksamheten ingår också ett omfattande samarbete kring bland annat butiksetableringar, inköp, logistik, IT och marknadskommunikation, vilket gör det möjligt att uppnå skalfördelar.

I ICA Sverige ingår apoteksrörelsen Cura apotek, convenience-konceptet ICA To Go samt ICA Special, som arbetar med inköp och försäljning
av non-food samt driver försäljningen av non-food i Maxi ICA Stormarknad. ICA Special driver även partihandel för ICA Kvantum, ICA Supermarket och ICA Nära i Sverige samt levererar produkter till ICAs verksamheter i Norge och Baltikum.

Marknaden
Dagligvarumarknaden i Sverige är en mogen marknad, vilken sedan flera år tillbaka främst utgörs av ICA, Axfood, Coop och Bergendahls. Dessa aktörer står tillsammans för cirka 70 procent av marknaden.

Konkurrensen på marknaden har under senare år ökat, framför allt beroende på ökad etablering av lågpriskedjor, men också på grund av ökad konkurrens från andra kanaler såsom restauranger och färdigpackade matkassar levererade direkt till kunden. I genomsnitt spenderade ett genomsnittligt svenskt hushåll cirka 12 procent av sin disponibla inkomst på mat.

Dagligvaruhandelns utveckling för 2014 väntas vara positiv, men är förstås känslig för omvärldens konjunktursvängningar. Den största procentuella tillväxten väntas inom online-handel, om än från låga nivåer. Konkurrensen väntas vara fortsatt hård.